Obliczenia wytrzymałościowe / mechanika płynów - NAREW-TECH

DORADZTWO INŻYNIERSKIE
ORAZ ANALIZY MES

Analizy techniczne i obliczenia numeryczne za pomocą metody elementów skończonych (MES)

Analizy dla materiałów izotropowych, ortropowych, kompozytów i plastików


Nasz zespół posiada doświadczenie w takich branżach, jak:

 • Automotive (wały, konstrukcje nośne, ramy)
 • Energetyka (transformatory, przekładniki, przepusty, turbiny gazowe, kotły, rozłączniki, piece hutnicze),
 • Drukarki 3D (komory do druku, układy kinematyki)
 • Sprzęt ropy i gazu (transportation skids, stroking tools)
 • Turbiny wiatrowe poziome i pionowe (HAWT, VAWT)
 • Modelowanie spawania tarciowego (FSW)
 • Inne

Obszary analiz:

 • Statyka liniowa/nieliniowa (także analizy kontaktowe)
 • Dynamika liniowa (m.in. analizy harmoniczne, response spectrum)
 • Analizy modalne
 • Analizy termiczne
 • Analizy termiczno-strukturalne
 • Analizy zmęczeniowe (m.in. wg Eurocode 3)
 • CFD (mechanika płynów)
 • Inne

NAREW-TECH: Z pasji i inżynierskiej precyzji powstaje lepsze

Przykładowe realizacje

Zbiornik ciśnieniowy

Liniowe obliczenia statyczne zbiornika na podciśnienie 0.5 bar. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej i przeznaczony do magazynowania rozgrzanego silikonu. Obliczenia były wykonane według dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/29/Ue z dnia 26 lutego 2014. Kryterium decydującym były naprężenia błonowe.

Obliczenia CFD turbiny wiatrowej

Obliczenia CFD turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu (VAWT). Celem projektu było określenie wpływy kąta nachylenia łopat oraz długości cięciwy na sprawność turbiny. W projekcie określano takie parametry, jak TSR, solidity, sprawność.

Obliczenia CFD pieca żeliwiaka

Obliczenia CFD pieca żeliwiaka. Obliczenia są przykładem analizy sprzężonej CFD – analiza strukturalna. W pierwszym kroku wyliczamy temperatury w ściankach (analiza CFD), zaś w drugim naprężenia od temperatury (analiza strukturalna).