Współpraca naukowa - NAREW-TECH

Współpraca naukowa

Mamy przyjemność poinformować, że Spółka NAREW-TECH Sp. z o.o. została Beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowe informacje o projekcie

Celem projektu jest opracowanie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnej maszyny rolniczej
wykorzystywanej do zautomatyzowanego odkrywania pryzm z kiszonek.
Zakres zadań w ramach zleconej usługi: projekt CAD maszyny, obliczenia wytrzymałościowe, wytworzenie prototypu oraz włączenie użytkowników końcowych.
Zamierzone rezultaty projektu: poszerzenie oferty firmy NAREW-TECH Sp. z o.o. o innowacyjną maszynę
do zautomatyzowanego odkrywania pryzm z kiszonek, zbudowanie przewagi konkurencyjnej Spółki, wzrost jej innowacyjności oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego.
Wartość projektu: 76 000 PLN netto, 93 480 PLN brutto, w tym dofinansowanie projektu z UE w wysokości 64 600 PLN.

Współpraca firmy z jednostką badawczo-naukową to dostęp do zasobów technicznych
i wiedzy pracowników naukowych, a w konsekwencji jeszcze większe szanse na przekucie naszych pomysłów proinnowacyjnych w sukces!