Rozwijarka kompaktowa - NAREW-TECH

Rozwijarka kompaktowa

PRODUCENT NAREW-TECH

Rozwijarka kompaktowa to wielofunkcyjne urządzenie do bel/balotów, które ułatwi życie w gospodarstwie.

Rozwijarka służy do:

– automatycznego rozwijania bel,

– przewożenia bel z pola/miejsca składowania do obory lub do zagrody (funkcja wideł),

– wspomagania pracy paszowozu (wstępne rozwijanie bel nad paszowozem) w celu zredukowania czasu pracy maszyny,

– liczba siłowników: 1 (siłownik na zewnątrz konstrukcji)

Rozwijarka bardzo dobrze rozwija baloty, siana, słomy, sianokiszonki.

Zęby wykonane z wysokiej jakości stali sprężystej (żółte lub czerwone).

Silnik hydrauliczny produkcji holenderskiej, wzmacniany łańcuch, zawór zabezpieczający silnik, możliwość obrotów lewo-prawo, zabezpieczająca obudowa. 
 Możliwość różnych mocowań, euro, TUZ i inne.

 Zapraszamy także do obejrzenia filmu z pracy rozwijarki: WIDEO.